بیت کوین(BTC)
625,675,909 تومان
16986.83 تتر
بخرید
618,813,230 تومان
16986.83 تتر
بفروشید
اتریوم(ETH)
46,166,482 تومان
1253.4 تتر
بخرید
45,660,109 تومان
1253.4 تتر
بفروشید
تتر(USDT)
36,833 تومان
1 تتر
بخرید
36,429 تومان
1 تتر
بفروشید
ریپل(XRP)
14,254 تومان
0.387 تتر
بخرید
14,098 تومان
0.387 تتر
بفروشید
بیت کوین کش(BCH)
4,088,463 تومان
111 تتر
بخرید
4,043,619 تومان
111 تتر
بفروشید
لایت کوین(LTC)
2,919,384 تومان
79.26 تتر
بخرید
2,887,363 تومان
79.26 تتر
بفروشید
کاردانو(ADA)
11,647 تومان
0.3162 تتر
بخرید
11,519 تومان
0.3162 تتر
بفروشید
پولکادات(DOT)
201,477 تومان
5.47 تتر
بخرید
199,267 تومان
5.47 تتر
بفروشید
چین لینک(LINK)
266,781 تومان
7.243 تتر
بخرید
263,855 تومان
7.243 تتر
بفروشید
دش(DASH)
1,696,528 تومان
46.06 تتر
بخرید
1,677,920 تومان
46.06 تتر
بفروشید
نئو(NEO)
259,304 تومان
7.04 تتر
بخرید
256,460 تومان
7.04 تتر
بفروشید
انیم(XEM)
1,204 تومان
0.0327 تتر
بخرید
1,191 تومان
0.0327 تتر
بفروشید
مونرو(XMR)
5,300,269 تومان
143.9 تتر
بخرید
5,242,133 تومان
143.9 تتر
بفروشید
اتریوم کلاسیک(ETC)
712,719 تومان
19.35 تتر
بخرید
704,901 تومان
19.35 تتر
بفروشید
اونتولوژی(ONT)
6,807 تومان
0.1848 تتر
بخرید
6,732 تومان
0.1848 تتر
بفروشید
زد کش(ZEC)
1,675,902 تومان
45.5 تتر
بخرید
1,657,520 تومان
45.5 تتر
بفروشید
لیسک(LSK)
30,645 تومان
0.832 تتر
بخرید
30,309 تومان
0.832 تتر
بفروشید
ویوز(WAVES)
90,167 تومان
2.448 تتر
بخرید
89,178 تومان
2.448 تتر
بفروشید
سیا کوین(SC)
95 تومان
0.00257 تتر
بخرید
94 تومان
0.00257 تتر
بفروشید
سیویک(CVC)
3,746 تومان
0.1017 تتر
بخرید
3,705 تومان
0.1017 تتر
بفروشید